Poradnia psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

Interwencja kryzysowa

Psychoterapia

Kompleksowe wsparcie psychologiczne

Zapewniamy kompleksowe wsparcie da osób które mierzą się z kryzysami zdrowia psychicznego. W przyjaznej i kameralnej atmosferze.

 

Nasz zespół

mgr Agnieszka Wróblewska

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, studia podyplomowe z Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej oraz psychologię transportu. Obecnie kontynuuje kształcenie na 4,5 letnim certyfikowanym kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom zmagającymi się z różnorodnymi kryzysami: emocjonalnymi, obciążeniem stresowym, problemami w związku, przemocą w rodzinie, żałobą.

mgr Marek Młynarczyk

Specjalista ds. psychoterapii uzależnień

Certyfikat nr 1P/1604/2019  wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom)

 METODY PRACY:

Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, którego istotą jest praca nad zachowaniem nałogowym. Podstawą każdego zachowania człowieka są indywidualne myśli
i emocje, które dokonują interpretacji rzeczywistości. W trakcie sesji, wspólnie z klientem  odkrywam jakie zdarzenia, uczucia i przekonania wpływają na poczucie pragnienia/głodu, wskazuje na związki przyczynowo-skutkowe, oraz pomagam w modyfikacji zachowań, w celu ograniczenia lub całkowitego przezwyciężenia uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych lub behawioralnego. Istotne dla mnie jest również poszukiwanie razem
z klientem wewnętrznej chęci do zmiany, prowadzone w duchu dialogu motywującego.

Zapraszam osoby, które pragną przezwyciężyć swoje uzależnienie (alkohol, narkotyki, hazard) – młodzież i dorosłych, zarówno gotowych do zmiany, jak i osoby nie do końca przekonane o potrzebie własnej terapii. Jestem otwarty również na udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych oraz prowadzenie konsultacji indywidualnych / zajęć grupowych z zakresu profilaktyki uzależnień.

DOŚWIADCZENIE:

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Ośrodku SPZOZ Nowy Dworek oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie. Obecnie prowadzę indywidulną praktykę w Poradni Terapeutycznej Jednostka i Rodzina (www.jednostkairodzina.pl) oraz Poradni Psychologicznej Psyche-Logos (www.psychelogos.pl). Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, m.in. Stowarzyszenie Emaus-Lublin, Fundacja Między Nami, prowadząc terapię dla osób bezdomnych lub bez stałego miejsca zamieszkania. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych (kadry nauczycielskiej, rodziców i uczniów). Jestem wpisany na listę specjalistów przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód i Lublin-Zachód oraz Sądzie Rejonowym w Lubartowie (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przeciwdzialanie-narkomanii). Stale uczestniczę w warsztatach i szkoleniach, podnoszących moją wiedzę i umiejętności – ukończyłem m.in. trening interpersonalny i intrapsychiczny, szkolenie z zakresu pomocy dla osób z doświadczeniem traumy, kurs terapii behawioralnej.

PRZYKŁADOWE FORMY PRACY:

– identyfikacja wyzwalaczy wewnętrznych i zewnętrznych oraz poszukiwanie skutecznych metod radzenia sobie z nimi, w tym w kontekście wpadek i nawrotów;

– psychoedukacja dot. mechanizmów uzależnień (m.in. mechanizmu nałogowej regulacji uczuć);

– wspólne określenie z klientem kluczowych wartości;

– określenie zalet i wad nałogu oraz zalet i wad abstynencji;

– poszukiwanie i wskazywanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem, emocjami i myślą automatyczną;

– identyfikacja myśli przyzwalających i przeciwprzyzwalających.

mgr Grzegorz Chmielewski

Ukończyłem studia psychologiczne o specjalizacji psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna oraz certyfikowany kurs z logoterapii, specjalizacja psychoterapia integralna noo-psychoterapia.

Specjalizuje się w obszarach: psychoedukacja, psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, doradztwo edukacyjne, logoterapia (psychoterapia egzystencja). Pomoc kieruje do rodziców z dziećmi oraz osób dorosłych.

Zakres pomocy

Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Diagnozę prowadzimy w oparciu o wystandaryzowane testy psychologiczne. W naszej ofercie znajdują się ok. 50 nowoczesnych testów między innymi przeznaczonych do: diagnostyki organicznej i zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych oraz do badania inteligencji.

Terapia psychologiczna

Zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzimy również terapię rodzin. Zapraszamy do skorzystania z konsultacji i porad psychologicznych z naszymi specjalistami.

Interwencja kryzysowa

Pomoc jest skierowana do osób które znalazły się nagle w trudnej sytuacji życiowej i doświadczają kryzysu zagrażającego ich zdrowiu i życiu.

Psychoterapia

Dla osób dorosłych i dla par.

Poradnia Psychologiczna

Email

rejestracja@spolecznaprzychodnia.pl

Telefon

579 512 946

Godziny otwarcia

Pn- PT: 08,00 – 20,00
SB – 10,00 – 14,00

Adres

ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin

.